Detta är en markörfil som genererats av förkompileringsverktyget, och filen ska inte tas bort.