Elcykelpremien

DIN BÄSTA CYKELAFFÄR NÅGONSIN!!!

DU FÅR TILLBAKA 25% VID KÖP AV ELCYKEL!

Nu är det klubbat! Den 13:e decembar fastslogs regeringens budgetförslag för 2018. Där ingår det glädjande nog klimatvänliga satsningar på bl.a. elcyklar. Där man avsätter 350 miljoner kronor per år, i tre år, i form av en elcykelpremie. Du som konsument får tillbaka 25% av elcykelns belopp, upp till maxgräns på 10.000 kr. Bidraget syftar till att ge fler cyklister och fler som väljer bort bilen. 
Premien gäller retroaktivt från och med den 20:e september 2017 då budgeten presenterades och det är efter årsskiftet som utbetalningarna av premien börjar ske. Återbetalning kommer ske digitalt via Naturvårdsverket, läs mer här. Så du som går i elcykel-tankar kan därför köpa din elcykel idag och få 25% tillbaka.

Regeringen skriver i övervägandet till budgeten att: ”Trafiksituationen är trängd på många håll i landet med dålig luft och konkurrens om markutnyttjande som följd. Cykling ger minskade utsläpp, positiva hälsoeffekter, minskad trängsel samt ökade möjligheter att planera hållbara och levande städer. För att fler privatpersoner ska få tillgång till elcykel, elmoped m.m. och använda dessa i pendling till arbete eller fritidsresor föreslår regeringen en premie.

Planeringen är att bidragsförordningen ska träda i kraft den 1 januari 2018 men det kan ta en bit in på året innan man kan räkna med att få en premie utbetald. Detaljerad information om bidraget kommer att finnas runt årsskiftet på Naturvårdsverkets hemsida. I förordningen kommer det att finnas bestämmelser om bl.a. bidragets storlek och hur man ska ansöka.

Regeringen har nu beslutat att:
Premien riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en elcykel. Rena hobby- eller leksaksfordon ska inte kunna komma i fråga för premien, en begränsning till en premie per person kommer också att gälla. Bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms. men att det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet bör ligga på runt 10 000 kronor. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017. Det är därför viktigt att du som har köpt en elcykel från och med detta datum sparar ditt kvitto om du vill ansöka om bidraget. På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer. Det är sedan Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget.

 

 

LÄS VÅR GUIDE OM ELCYKLAR >>

Populära elcyklar


SE ALLA VÅRA ELCYKLAR >>

Kontakta oss

E-post: kundservice@cykloteket.seTelefon: 08-5454 9390

 

Cykloteket AB

Org. nr: 556529-4567
Västbergavägen 4
126 30 Hägersten

CYKEL - det perfekta transportmedlet!