BioViz - hur syns du i mörker?

Se till att du syns i trafiken

Markera fötter, knän och andra rörliga kroppsdelar med fluorescerande eller reflekterande material så upptäcker bilförarna dig lättare. Forskningen visar att en cyklist som effektivt markerar sina biologiska rörelser ökar sannolikheten för att bli upptäckt med 83%.

Det ligger i människans natur att lägga märke till andra människor innan man ser andra objekt. Det är det mänskliga rörelsemönstret som gör att vi urskiljer cyklister som finns i vår omgivning. Det är just det som ligger bakom fokuset på biologiska rörelser.

Flera företag försöker nu ta del av den forskning som gjorts för att kunna ta fram produkter till cyklister som radikalt ska öka deras trafiksäkerhet. Det just nu ledande företaget är Pearl Izumi, som redan har sitt koncept färdigt - BioViz.
Markera fötter, knän och andra rörliga kroppsdelar med fluorescerande eller reflekterande material så upptäcker bilförarna dig lättare. Forskningen visar att en cyklist som effektivt markerar sina biologiska rörelser ökar sannolikheten för att bli upptäckt med 83%.

Mer i Cyklopedin