Cykloteket PersonalCykel

 

Erbjud dina medarbetare en fulländad cykelupplevelse!

Vi erbjuder dig och dina medarbetare Cykloteket PersonalCykel – en tjänst där hela din organisation kan nå en fulländad cykelupplevelse utan att er ledning, HR-avdelning och löneadministration måste lägga tid och pengar på att det ska fungera.

Vårt erbjudande är enkelt. Tillsammans med dig skräddarsyr vi ett erbjudande till dina medarbetare. Cykel, hjälm, kläder – kort sagt det du och dina medarbetare behöver för en fulländad cykelupplevelse.

Erfarenheten visar att ett lyckat personalcykel-program måste byggas med ett ”360-graders perspektiv”. Risken är annars stor att programmet dör ut ganska snabbt och skapar onödiga kostnader och onödig administration.

Cykloteket PersonalCykel är därför ett helhetserbjudande anpassat efter din organisations förutsättningar, behov och önskemål.

Med Cyklisten i fokus - och baserat på de senaste rönen inom hälsa, miljö och mobilitet - erbjuder vi ett brett urval av cyklar, personlig utrustning och tillbehör. Vi erbjuder naturligtvis alla form av cykelservice - men även andra cykelrelaterade tjänster.

Och inte att förglömma - vi utformar programmet så att det belastar dig som arbetsgivare och din operativa verksamhet med så lite kostnader och administration som det bara går.

Utgångspunkten är att Cykloteket tar hand om helheten!

Hälsa - Miljö - Mobilitet 


"Förmånscyklar” – Het marknad med många begrepp

Det märks tydligt att marknaden för ”Förmånscyklar” är ny och het. Bland annat florerar det mängder av begrepp som ofta missförstås av både arbetsgivare och dess medarbetare. Låt oss därför förklara vad som gäller.
Cykloteket använder Skatteverkets begrepp och följer dess föreskrifter.

Cykelförmån
Uppstår när arbetsgivaren köper, leasar eller hyr cyklar, och därtill hörande utrustning som dess medarbetare får använda privat.

Cykelförmånen ska deklareras och beskattas baserat på utrustningens uppskattade värdeminskning, d.v.s. cykelns och den övriga utrustningens marknadsvärde fördelat på dess beräknade livslängd.

Om service och reparationer ingår ska också det deklareras och beskattas.

Även förmånen som uppstår genom att arbetsgivaren står för finansieringen av cykeln ska beskattas. Den förmånen beräknas till marknadsvärdet för den nya cykeln multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret plus en procent, för närvarande (SLR november 2016) 0,27 + 1,0 = 1,27 procent.

Elcykelpremie
Berättigar privatpersoner att få tillbaka 25 % vid köp av ny elcykel. Premien är maximerad till 10.000 kronor. Gäller köp fr.o.m den 20 september 2017. 

Cykelförmånen och elcykelpremien kan inte kombineras. 

Kontakt

Maila oss >>  eller ring Ted Kottulinsky på 08-5454 9393


Cykelförmån


Exempel - pendlarcykel & tillbehör

Arbetsgivaren tillhandahåller sina medarbetare s.k. Cykelförmån. Medarbetaren väljer en pendlarcykel, hjälm, överdragskläder, lås och väska till ett värde av 12.000 kronor.
Enligt Skatteverkets regler (2018-05-01) beräknas Cykelförmånen på följande sätt:

Pendlarcykel 8.000 kr
Tillbehör & utrustning 4.000 kr
Service & reparationer/år 750 kr
Period 5 år
Cykelförmån (12.000 kr/60 mån) 200 kr
Service & reparation (750 kr/12 mån) 63 kr
Finansieringsförmån/mån (12.000 kr x 1,27%) 15 kr
Förmånsvärde totalt/månad 278 kr


Medarbetarens kostnad


Medarbetaren tar upp cykelförmånen till beskattning.

Förmånsvärdet adderas till medarbetarens bruttolön och beskattas enligt skattetabell.

Vid 30 % skatt blir medarbetarens nettokostnad 83 kr per månad.

Efter 60 månader löser medarbetaren in cykeln + utrustningen för dess restvärde 1.200 kr, dvs för 10 % av inköpspriset.Arbetsgivarens kostnad


Arbetsgivaren finansierar cykeln – i exemplet 60 månader/restvärde 10%.

Arbetsgivaren betalar även sociala avgifter på Cykelförmånen.

Leasingavgift/månad (inkl. service) 200 kr
Sociala avgifter (Cykelförmån x 31,42 %) 87 kr
Arbetsgivarens totala kostnad/månad* 287 kr

*Arbetsgivarens kostnad kan omfördelas till medarbetaren genom nettolöneavdrag.


Cykelförmån


Exempel - elcykel & tillbehör

Arbetsgivaren tillhandahåller sina medarbetare s.k. Cykelförmån. Medarbetaren väljer en el-cykel, hjälm, överdragskläder, lås och väska till ett värde av 20 000 kronor.

Enligt Skatteverkets regler beräknas Cykelförmånen på följande sätt:

Elcykel 15.000 kr
Tillbehör & utrustning 5.000 kr
Service & reparationer/år 750 kr
Period 5 år
Cykelförmån/mån (20.000 kr/60 mån) 333 kr
Service & reparation/mån (750 kr/12 mån) 63 kr
Finansieringsförmån/mån (20.000 kr x 1,27%) 25 kr
Förmånsvärde totalt/månad 421 kr

Medarbetarens kostnad


Medarbetaren tar upp cykelförmånen till beskattning.

Förmånsvärdet adderas till medarbetarens bruttolön och beskattas enligt skattetabell.

Vid 30 % skatt blir medarbetarens nettokostnad 126 kr per månad.

Efter 60 månader löser medarbetaren in cykeln + utrustningen för dess restvärde 2.000 kr, d.v.s. för 10 % av inköpspriset.

 

Arbetsgivarens kostnad


Arbetsgivaren finansierar cykeln – i exemplet 60 månader/restvärde 10%.
Arbetsgivaren betalar även sociala avgifter på Cykelförmånen.  

Leasingavgift/mån (inkl. service) 400 kr
Sociala avgifter (Cykelförmån x 31,42 %) 132 kr
Arbetsgivarens totala kostnad/månad* 532 kr

*Arbetsgivarens kostnad kan omfördelas till medarbetaren genom nettolöneavdrag.


Elcykelpremien


Exempel - elcykel & tillbehör

Medarbetaren väljer en elcykel till ett värde av 15.000 kronor och nyttjar elcykelpremien.

Elcykelpremien beräknas på följande sätt:

Elcykel 15.000 kr
Elcykelpremie (25% av inköpsvärdet; max 10.000 kr) 3.750 kr
Nettopris 11.250 kr
Hjälm, kläder, lås & väska 5.000 kr
Service & reparation/år 750 kr
Period 5 år

Medarbetarens kostnad


Medarbetaren väljer att utnyttja elcykelpremien.

Elcykelpremien kan inte kombineras med Cykelförmån. Medarbetaren väljer därför att betala sin elcykel, utrustning och service per månad – utan att lägga beloppet på toppen av sin lön.

Efter 60 månader löser medarbetaren in cykeln + utrustningen för dess restvärde 1.625 kr, d.v.s. för 10% av inköpspriset.

Medarbetarens kostnad/månad blir då:

Cykel + utrustning/mån (16.250 kr/60 mån) 274 kr
Service & reparation/mån (750 kr/12 mån) 63 kr
Restvärde/mån 27 kr
Kostnad/månad 364 kr

 

Arbetsgivarens kostnad


Arbetsgivarens kostnad är 0 kronor i detta fall.


Marknadsledande produkterbjudande!

En av Cyklotekets absolut största styrkor är den produktkvalitet och sortiments-bredd som företaget kan erbjuda.

Få – om ens någon aktör på den svenska marknaden – har ett så väl genomarbetat sortiment och så väl upparbetade kontakter med de ledande leverantörerna av cykel och därtill hörande utrustning.

Cykloteket PersonalCykel erbjuder ”färdiga paketerbjudanden” bestående av väl utvalda produkter. Naturligtvis erbjuder vi också kundunika erbjudanden till de organisationer som önskar det. Vi anpassar då erbjudandet efter Din organisations förutsättningar, behov och önskemål.

Grunderbjudandet innehåller cykel, personlig utrustning och tillbehör som passar följande fyra kategorier av cyklister:

- CITYCYKLISTEN
- DISTANSPENDLAREN
- MOTIONÄREN
- ELCYKLISTEN

 

 

CITYCYKLISTEN

 

 

 

 

MOTIONÄREN

 

 

 

 

 

DISTANSPENDLAREN

 

 

 

 

Elcyklisten

 

 

 

Service & Cykelrelaterade tjänster!

Ytterligare en av Cyklotekets största styrkor är att vi även erbjuder väl utvecklade tjänster för att stimulera medarbetarna att börja cykla och successivt utveckla nyttan och nöjet med sin cykel.
I tillägg till den service och de tjänster som medarbetarna kan få i våra butiker och verkstäder erbjuder vi – bland annat:

Mobil Cykelservice

Våra mobila team kommer till er arbetsplats – det sparar er massor av tid. Hos er kan vi utföra flertalet av våra tjänster, bl.a. vår- och höstservice, trafiksäkerhetsgenomgång och Position+. Position+ är en individuellt anpassad inställning för dig till din nya cykel. Mer komfort och mer effekt.

Testevent

Vi anordnar event där dina medarbetare erbjuds testa cyklar, personlig utrustning och tillbehör och får vår vägledning i valet av rätt utrustning.

Ambassadörsprogram

Vi utformar och driver ett program där utvalda medarbetare i din organisation utses till cykelambassadörer, utrustas med cykel, personlig utrustning mm. och erhåller vårt stöd i arbetet med att få flera medarbetare på arbetsplatsen att cykla för Hälsa, Miljö och Mobilitet.

 

Kontakt

Maila oss >>  eller ring Ted Kottulinsky på 08-5454 9393