Frivillig produktåterkallelse av hjälmen Lazer Blade

Lazer har upptäckt att cykelhjälmarna, Blade, Magma, Elle och Jade som sålts sedan januari 2015, i vissa fall inte klarar slagprov enligt CE-standarderna.

Till följd av detta kan remfästet, i sällsynta fall, lossna från hjälmen vid en kollision. Det gäller berörda CE-hjälmar i alla storlekar. Fram till idag känner Lazer inte till några rapporter om incidenter och de anser att säkerhetsrisken är mycket låg. Men då vissa produkter inte uppfyller CE-standarder, har LAZER beslutat att frivilligt återkalla berörda hjälmar i länder där slagprovet är ett obligatoriskt krav.

Endast följande LAZER-hjälmmodeller berörs

Inga andra LAZER-hjälmar berörs. De berörda modellerna såldes i olika färger.

En vit dekal med modellnamn, id-kod och storlek finns i hjälmen, vilket visas nedan:

Om du äger en av de berörda hjälmarna, kom in i den butik där du köpte den så snart som möjligt för att ordna ett kostnadsfritt hjälmbyte eller kontakta kundtjänst om du har köpte den online. Ersättningshjälmarna, som marknadsförs under namnen BLADE+ och MAGMA+, har ett nytt remfäste utformat för att uppfylla de erfordrade standarderna. De är CE-certifierade och kan identifieras av koder som slutar på ”081” och ”181”.