ABUS kompensation - en slags låsgaranti

Abus låsgaranti

Abus är så säkra på att deras lås håller tjuven borta att de erbjuder kompensation vid stöld i 2 år efter inköpsdatum på din nya cykel, om cykeln är köpt tillsammans med ett av de utvalda Abuslåsen.

SÅ HÄR FUNKAR DET

Vid stöld måste följande krav vara uppfyllda:

  • Den stulna cykeln måste vara köpt tillsammans med ett av de utvalda Abuslåsen. Se låsen nedan.

  • Cykeln måste vid stölden ha varit fastlåst vid ett kraftigt fast objekt. INTE en annan cykel, tunt staket eller ett nyplanterat träd. 

Om ovanstående är uppfyllt kan du registrera din stöld på www.abus.com/se/kompensation och få kompensation vid ett nytt köp hos din cykelhandlare.

De lås som omfattas av låsgarantin är samtiliga intygade och certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC). SBSC utfärdar certifikat eller intyg för cykellås enligt den svenska normen SSF 011. Normen är framtagen av Svenska Stöldskyddsföreningen SSF. De flesta försäkringsbolag kräver att en cykel ska vara fastlåst med ett godkänt lås för att villkoren ska vara uppfyllda (vanligtvis hemförsäkring).

 

Mer i Cyklopedin